Testaa hyveesi

Testaa hyveesi

Tiedätkö, mitkä ovat viisi vahvinta hyvettäsi? Entä missä hyveissä sinulla olisi eniten kasvun ja kehittymisen varaa? Tee testi, niin tiedät.

Hyveet taskussa -testiin on koottu samat 21 suomalaisessa kasvatuksessa ja työelämässä keskeisiksi koettua hyvettä, joiden joukosta päiväkodin hyveet Hyveet elämässä -hyvekasvatusmallissa valitaan. Testissä jokainen hyve on määritelty neljällä määritelmällä. Testin tekijä antaa itselleen kunkin määritelmän kohdalla kouluarvosanan asteikolla nelosesta kymppiin sen mukaan, miten hyvin hän arjessaan toimii kyseisen määritelmän mukaan. Painettuaan Lähetä-nappia hän saa itselleen hyvetodistuksen, joka pitää sisällään paitsi kunkin hyveen saaman kokonaisarvosanan myös lyhyen luonnehdinnan siitä, mitä milläkin hyveellä on testissä tarkoitettu.

Hyveet elämässä -hyvekasvatusmallin tavoin Hyveet taskussa -testi on ilmainen. Testin tekijöiden yhteystiedot eivät tallennu minnekään eikä testiä näin ollen voida edes teoriassa käyttää sen enempää kaupallisiin kuin tutkimuksellisiinkaan tarkoituksiin.

Hyveet taskussa -testi löytyy osoitteesta www.hyveettaskussa.fi.